Serwis - Serwis Aparatury Medycznej ZELMED

ZELMED
Serwis Aparatury Medycznej w Lublinie
WebRadio
Przejdź do treści

SerwisWykonujemy przeglądy techniczne,   potwierdzamy na życzenie zleceniodawcy wpisem do paszportu technicznego  aparatu, wydaniem świadectwa sprawdzenia aparatu i naklejką kontrolną  na urządzeniu z oznaczeniem terminu następnego przeglądu.Okresowe przeglądy techniczne należą do obowiązków ZOZ nie  tylko z powodu wymagań NFZ czy uzyskania oraz utrzymania certyfikatu  systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie potwierdzenia że dany  aparat jest sprawny technicznie i może być dalej eksploatowany. Przede  wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Podczas przeglądu w pierwszym  rzędzie sprawdzane są parametry które decydują o bezpiecznej  eksploatacji urządzenia:
  •  kontrola ciągłości przewodu ochronnego (jeżeli  występuje),
  •  pomiar prądu upływu,
  •  sprawdzenie stanu izolacji przewodów zasilających, obudowy,  powłoki ochronnej klawiatury.
Następnie sprawdzane są parametry eksploatacyjne urządzenia pod względem zgodności z jego specyfikacją techniczną.

Parametry bezpieczeństwa elektrycznego sprawdzane są zgodnie z normą PN-EN 62353: Medyczne urządzenia elektryczne.
Procedura serwisu to głównie lokalizacja uszkodzenia i wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

Wymiana uszkodzonych podzespołów na nowe oryginalne, gwarantuje długą bezawaryjną pracę urządzenia.

ZELMED Serwis Aparatury Medycznej
20-148 Lublin, ul. Związkowa 4
tel. 81 443-50-52                                        e-mail:    zelmed@wp.pl
fax. 81 443-50-52                                        e-mail:    serwis@zelmed.eu

Mapa stron    
Zgłoszenia awarii
tel., fax:        81  433-50-52
e-mail:           serwis@zelmed.eu

Biuro serwis
tel.:               798-930-510
e-mail:           zelmed@wp.pl
ZELMED © 2019. All rights reserved.    
Wróć do spisu treści